آتلیه معماری casamia

شمال

اصول ساخت و طراحی ویلا

marrakech villa enzo 20632971935b06c1855a3ed9.77622334.1920

اصول طراحی ویلا

زمانی که به بک مهندس مراجعه می شود برای طراحی یک ویلا 

درواقع کاربر تصیم خود را برای ساخت ویلا گرفته و حال بر سر چگونگی طراحی ویلا می توان با کاربر بحث کرد 

از سویی دیگر هیچ مهندسی به شما در باره فکر به اینکه ویلا بسازید یا خیر مشورت نمی دهد ، چرا که قرار است از ساخت ویلای شما کسب درآمد کند .

طراحی ویلای IRON MAN

Image 11

طراحی ویلای مدرن با نمای تمام فلزی

معماری پست مدرن

07.11 20170326 87A0330 1478x985

معماری پست مدرن

درابتدا نیاز به توضیح واژه پست مدرن است ، پست مدرن به معنای پسا مدرنیته یا گذر از مدرنیته است 

ویلای جنگلی